Archiwum przetargów rok 2019

Filtr branży nie działa dla ogłoszeń sprzed 10.2016

2019-05-16 14:46:00

Świadczenie usług serwisowych, badań technicznych i naprawy samochodów osobowych/ ciężarowych


2019-05-08 14:33:00

Dostawa materiałów technologicznych firmy FERIND2019-05-09 13:10:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci i przyłączy, w podziale na 5 zadań.


2019-05-01 12:37:00

Przeglądy okresowe sprzętu ciężkiego | rozstrzygnięcie


2019-05-15 13:03:00

Remont instalacji elektrycznej, płaszcza, głowicy i konstrukcji stalowych komina żelbetowego (120m) przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie2019-05-11 14:09:00

Budowa węzłów cieplnych na terenie Miasta Koszalina z podziałem na zadania2019-05-10 14:54:00

Budowa przyłącza oraz węzła cieplnego na potrzeby budynku mieszkalnego nr 6, zlokalizowanego przy ul. Sierpińskiego w Koszalinie, z podziałem na zadania

2019-05-07 14:23:00

Budowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania


2019-05-07 14:11:00

Dostawa materiałów technologicznych w podziale na zadania | rozstrzygnięcie
2019-04-18 12:30:00

Dostawa krążników do taśmociągów | rozstrzygnięcie


2019-04-15 13:15:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci wraz z przyłączami w podziale na 2 zadania. | rozstrzygnięcie2019-04-17 14:00:00

Budowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie2019-04-11 11:08:00

Wycena komina. | rozstrzygnięcie


2019-04-12 23:38:00

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dla przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej.2019-04-13 14:23:00

Budowa przyłącza oraz węzła cieplnego na potrzeby budynku handlowo-usługowego, zlokalizowanego przy ul. Kotarbińskiego w Koszalinie | rozstrzygnięcie2019-04-05 13:10:00

Odtworzenie układu zasilania prądu stałego na kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie - dostawa prostownika PBI 220/20/MS. | rozstrzygnięcie


2019-04-08 13:20:00

Budowa spinki sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przez Aleję Monte Cassino od punktu A do punktu B o parametrach 2x168,3/250 L=158,80mb plus kabel ciepłowniczy Flexwell 2x200/310 L=40,00mb oraz przyłącze do budynku przychodni 2x60,3/125 L=19,50mb | rozstrzygnięcie


2019-04-02 11:18:00

Świadczenie usługi wsparcia dla systemów nadrzędnych źródeł ciepła | rozstrzygnięcie


2019-03-27 14:05:00

Posadzenie 7 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny oraz ich pielęgnacja na terenie działki nr 21/3 obręb 10 przy ul. Różanej w Koszalinie | rozstrzygnięcie2019-03-20 11:58:00

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla stacji uzdatniania wody | rozstrzygnięcie


2019-04-03 13:10:00

Modernizacja instalacji oczyszczania spalin dla kotłów WR 25 nr 6, WR 25/10-M nr 5, WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie oraz dla kotła WR 25 nr 6 zainstalowanego w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2019-03-18 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci napowietrznej. | rozstrzygnięcie

2019-03-15 13:05:00

Remonty cząstkowe podbudów i nawierzchni drogowych, renowacja terenu po naprawach sieci c.o., remonty elementów żelbetowych sieci c.o. w okresie 24 miesięcy. | rozstrzygnięcie
2019-03-08 12:10:00

Dzierżawa cyfrowej kopiarki wraz z jej obsługą serwisowo-materiałową, przez okres 84 miesięcy. | rozstrzygnięcie2019-02-28 13:00:00

Dostawa preparatu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych typu WR 25 i WR 10 od strony ogniowej. | rozstrzygnięcie


2019-02-27 13:38:00

Świadczenie usługi wsparcia dla systemów nadrzędnych źródeł ciepła. | rozstrzygnięcie


2019-02-28 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci napowietrznej. | rozstrzygnięcie


2019-02-25 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci z przyłączami. | rozstrzygnięcie


2019-02-15 07:33:00

Wynajm transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2019-02-15 13:49:00

Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami SIM | rozstrzygnięcieMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.