Archiwum przetargów rok 2019

Filtr branży nie działa dla ogłoszeń sprzed 10.2016

2019-03-20 11:58:00

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla stacji uzdatniania wody


2019-03-18 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci napowietrznej.





2019-03-15 13:05:00

Remonty cząstkowe podbudów i nawierzchni drogowych, renowacja terenu po naprawach sieci c.o., remonty elementów żelbetowych sieci c.o. w okresie 24 miesięcy.




2019-03-08 12:10:00

Dzierżawa cyfrowej kopiarki wraz z jej obsługą serwisowo-materiałową, przez okres 84 miesięcy. | rozstrzygnięcie



2019-02-28 13:00:00

Dostawa preparatu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych typu WR 25 i WR 10 od strony ogniowej. | rozstrzygnięcie


2019-02-27 13:38:00

Świadczenie usługi wsparcia dla systemów nadrzędnych źródeł ciepła. | rozstrzygnięcie


2019-02-28 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci napowietrznej. | rozstrzygnięcie


2019-02-25 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci z przyłączami. | rozstrzygnięcie


2019-02-15 07:33:00

Wynajm transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2019-02-15 13:49:00

Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami SIM | rozstrzygnięcie







Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.