Archiwum przetargów rok 2019

Filtr branży nie działa dla ogłoszeń sprzed 10.2016


2019-11-12 13:05:00

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i zasilaczy UPS.


2019-11-06 15:44:00

Dostawa fabrycznie nowych elektrobębnów do taśmociągów nawęglania i odżużlania kotłowni FUB i DPM w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2019-11-06 15:44:00

Dostawa fabrycznie nowych elektrobębnów do taśmociągów nawęglania i odżużlania kotłowni FUB i DPM w Koszalinie.2019-11-11 23:55:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w podziale na 2 zadania.


2019-11-12 11:05:00

Rozbudowa instalacji elektrycznej serwerowni.
2019-10-31 13:43:00

Świadczenie na rzecz zamawiającego usługi dozoru fizycznego obiektów należących do zamawiającego. | rozstrzygnięcie


2019-11-14 14:41:00

Zaprojektowanie i wykonanie systemu oraz świadczenie usługi zdalnego odczytu liczników ciepła dla Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie.


2019-11-06 14:55:00

Dostawa, wdrożenie oraz nadzór autorski i eksploatacyjny Systemu Informacji Geograficznej GIS w Miejskiej Energetyce Cieplnej w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2019-10-28 12:28:00

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem wysokich parametrów do budynku mieszkalnego nr 5 przy ul. Cypryjskiej, dz. nr 9/172, obr. 12 w Koszalinie, o parametrach 2xDz 76,1/140 mm, L=38,9 mb i 2xDz 60,3/125 mm, L=5,7 mb. | rozstrzygnięcie


2019-10-19 13:07:00

Dostawa suszarki laboratoryjnej | rozstrzygnięcie

2019-10-16 14:18:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań | rozstrzygnięcie
2019-10-10 11:05:00

Zaprojektowanie i wykonanie systemu oraz świadczenie usługi zdalnego odczytu liczników ciepła dla MEC w Koszalinie - unieważnienie.


2019-09-26 13:41:00

Zaprojektowanie i wykonanie zwężki na kominie kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A2019-10-03 11:05:00

Dostawa elektrobębnów. | rozstrzygnięcie


2019-10-08 14:23:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań. | rozstrzygnięcie
2019-09-27 11:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci, przyłączy i węzła w podziale na 4 zadania. | rozstrzygnięcie


2019-09-30 14:41:00

Budowa węzłów cieplnych oraz przebudowa sieci cieplnej w rejonie ulic Bałtyckiej i Podgórnej w Koszalinie, z podziałem na zadania. | rozstrzygnięcie
2019-09-25 13:53:00

Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej wysokich parametrów dla budynków wielorodzinnych KSM „Przylesie” przy ul. Jagoszewskiego w Koszalinie z podziałem na etapy. | rozstrzygnięcie2019-09-24 13:05:00

Budowa węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Księżnej Anastazji 13 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie2019-09-23 13:21:00

Zaprojektowanie i wykonanie zwężki na kominie kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A. | rozstrzygnięcie


2019-09-16 13:53:00

Budowa sieci i węzłów ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania.


2019-09-11 13:05:00

Budowa kotłowni gazowej. | rozstrzygnięcie


2019-09-14 07:38:00

Budowa węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku żłobka przy ul. Konstytucji 3-Maja 29-31 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2019-09-12 13:01:00

Budowa sieci, przyłączy i węzłów ciepłowniczych


2019-09-10 23:55:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci ciepłowniczej.

2019-09-05 10:07:00

Dostawa mebli do pomieszczeń socjalnych i biurowych w podziale na zadania | rozstrzygnięcie2019-08-31 15:01:00

Budowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania
2019-08-27 14:39:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadania | rozstrzygnięcie


2019-09-02 14:56:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań | rozstrzygnięcie


2019-08-23 14:28:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadania pn: | rozstrzygnięcie


2019-08-16 14:36:00

Dostawa materiałów automatyki przemysłowej oraz materiałów elektrycznych2019-08-15 13:53:00

Dostawa materiałów automatyki przemysłowej | rozstrzygnięcie


2019-08-21 13:51:00

Budowa węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Księżnej Anastazji 13 w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2019-08-19 11:17:00

Budowa węzłów cieplnych oraz przebudowa sieci cieplnej w rejonie ulic Bałtyckiej i Podgórnej w Koszalinie, z podziałem na zadania. | rozstrzygnięcie


2019-08-13 14:23:00

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez MEC Spółka z o. o. w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2019-08-16 11:10:00

Budowa przyłączy oraz węzłów cieplnych na potrzeby budynków mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Karłowicza w Koszalinie, z podziałem na zadania. | rozstrzygnięcie


2019-08-07 11:05:00

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie w podziale na 2 zadania. | rozstrzygnięcie


2019-08-09 23:55:00

Dostawy materiałów instalacyjno-hydraulicznych w podziale na 4 zadania.


2019-08-09 13:15:00

Budowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania. | rozstrzygnięcie


2019-08-05 13:05:00

Dostawa pomp obiegowych i cyrkulacyjnych. | rozstrzygnięcie
2019-08-08 11:05:00

Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania. | rozstrzygnięcie


2019-08-05 09:32:00

Łączenie taśmy przenośnikowej tkaninowo- gumowej o szerokości B 500 mm oraz B 600 mm2019-08-01 10:05:00

Zaprojektowanie i wybudowanie węzła cieplnego jednofunkcyjnego, na potrzeby c.o. budynku usługowego, zlokalizowanego przy ul. Szymanowskiego 30c w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2019-07-22 13:10:00

Zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów. | rozstrzygnięcie2019-07-17 13:15:00

Łączenie taśmy przenośnikowej tkaninowo- gumowej | rozstrzygnięcie


2019-07-17 12:42:00

Dostawa taśmy tkaninowo- gumowej do taśmociągów | rozstrzygnięcie2019-07-13 07:46:00

Dostawa, montaż i legalizacja wagi taśmociągowej w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2019-07-11 23:11:00

Wykonanie remontów obmurzy kotłów.


2019-07-10 13:16:00

Dostawa środków czystości.


2019-07-09 13:39:00

Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej wysokich parametrów 2xDn150mm pomiędzy ulicami Kotarbińskiego a Wyki w Koszalinie wraz z powiązaniem do projektowanego i istniejącego odgałęzienia od sieci kanałowej 2xDn150
2019-07-02 14:13:00

Dostawa materiałów budowlanych, farb i innych narzędzi remontowo- budowlanych


2019-06-28 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla węzłów ciepłowniczych, w podziale na 4 zadania. | rozstrzygnięcie2019-06-18 13:05:00

Wykonanie remontów obmurzy kotłów. | rozstrzygnięcie


2019-06-18 23:03:00

Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i przyrządów pomiarowych w podziale na 3 zadania.2019-06-14 10:26:00

Dostawa wody do picia w butelkach plastikowych


2019-06-11 13:30:00

Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i remontów awaryjnych dźwigów towarowo-osobowych, dźwigów osobowych, suwnic ręcznych, wciągarek ręcznych w obiektach kotłowni DPM i FUB w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2019-06-08 14:07:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa instalacji elektrycznej dwóch serwerowni" | rozstrzygnięcie

2019-05-28 13:52:00

Wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie2019-05-28 13:05:00

Dostawa stabilizatorów, wymienników na cele grzewcze, wymienników ciepła c.w.u., naczyń przeponowych, wodomierzy impulsowych oraz pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w podziale na 6 zadań. | rozstrzygnięcie


2019-05-23 13:10:00

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez MEC Spółka z o. o. w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2019-05-22 23:01:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci wraz z przyłączami w podziale na 2 zadania.2019-05-16 14:46:00

Świadczenie usług serwisowych, badań technicznych i naprawy samochodów osobowych/ ciężarowych | rozstrzygnięcie


2019-05-08 14:33:00

Dostawa materiałów technologicznych firmy FERIND2019-05-09 13:10:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci i przyłączy, w podziale na 5 zadań. | rozstrzygnięcie


2019-05-01 12:37:00

Przeglądy okresowe sprzętu ciężkiego | rozstrzygnięcie


2019-05-15 13:03:00

Remont instalacji elektrycznej, płaszcza, głowicy i konstrukcji stalowych komina żelbetowego (120m) przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie | rozstrzygnięcie2019-05-11 14:09:00

Budowa węzłów cieplnych na terenie Miasta Koszalina z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie2019-05-10 14:54:00

Budowa przyłącza oraz węzła cieplnego na potrzeby budynku mieszkalnego nr 6, zlokalizowanego przy ul. Sierpińskiego w Koszalinie, z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie

2019-05-07 14:23:00

Budowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie


2019-05-07 14:11:00

Dostawa materiałów technologicznych w podziale na zadania | rozstrzygnięcie
2019-04-18 12:30:00

Dostawa krążników do taśmociągów | rozstrzygnięcie


2019-04-15 13:15:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci wraz z przyłączami w podziale na 2 zadania. | rozstrzygnięcie2019-04-17 14:00:00

Budowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie2019-04-11 11:08:00

Wycena komina. | rozstrzygnięcie


2019-04-12 23:38:00

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dla przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej.2019-04-13 14:23:00

Budowa przyłącza oraz węzła cieplnego na potrzeby budynku handlowo-usługowego, zlokalizowanego przy ul. Kotarbińskiego w Koszalinie | rozstrzygnięcie2019-04-05 13:10:00

Odtworzenie układu zasilania prądu stałego na kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie - dostawa prostownika PBI 220/20/MS. | rozstrzygnięcie


2019-04-08 13:20:00

Budowa spinki sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przez Aleję Monte Cassino od punktu A do punktu B o parametrach 2x168,3/250 L=158,80mb plus kabel ciepłowniczy Flexwell 2x200/310 L=40,00mb oraz przyłącze do budynku przychodni 2x60,3/125 L=19,50mb | rozstrzygnięcie


2019-04-02 11:18:00

Świadczenie usługi wsparcia dla systemów nadrzędnych źródeł ciepła | rozstrzygnięcie


2019-03-27 14:05:00

Posadzenie 7 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny oraz ich pielęgnacja na terenie działki nr 21/3 obręb 10 przy ul. Różanej w Koszalinie | rozstrzygnięcie2019-03-20 11:58:00

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla stacji uzdatniania wody | rozstrzygnięcie


2019-04-03 13:10:00

Modernizacja instalacji oczyszczania spalin dla kotłów WR 25 nr 6, WR 25/10-M nr 5, WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie oraz dla kotła WR 25 nr 6 zainstalowanego w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2019-03-18 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci napowietrznej. | rozstrzygnięcie

2019-03-15 13:05:00

Remonty cząstkowe podbudów i nawierzchni drogowych, renowacja terenu po naprawach sieci c.o., remonty elementów żelbetowych sieci c.o. w okresie 24 miesięcy. | rozstrzygnięcie
2019-03-08 12:10:00

Dzierżawa cyfrowej kopiarki wraz z jej obsługą serwisowo-materiałową, przez okres 84 miesięcy. | rozstrzygnięcie2019-02-28 13:00:00

Dostawa preparatu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych typu WR 25 i WR 10 od strony ogniowej. | rozstrzygnięcie


2019-02-27 13:38:00

Świadczenie usługi wsparcia dla systemów nadrzędnych źródeł ciepła. | rozstrzygnięcie


2019-02-28 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci napowietrznej. | rozstrzygnięcie


2019-02-25 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci z przyłączami. | rozstrzygnięcie


2019-02-15 07:33:00

Wynajm transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2019-02-15 13:49:00

Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami SIM | rozstrzygnięcieMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.