Archiwum przetargów rok 2012

Filtr branży nie działa dla ogłoszeń sprzed 10.2016

2012-12-20 23:59:00

Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania


2012-12-21 23:59:00

Zakup Centralnej Jednostki Pomiarowej CJP-10


2012-12-21 23:59:00

Dostawa prasy w 2013 roku, obejmująca gazety o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz czasopisma i wydawnictwa fachowe


2012-12-19 23:59:00

Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania


2012-12-12 23:59:00

Dostawa prasy w 2013 roku obejmująca gazety o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz czasopisma i wydawnictwa fachowe


2012-12-11 23:59:00

Świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie


2012-12-10 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2012-11-30 23:59:00

Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania


2012-11-28 23:59:00

Budowa dwóch węzłów cieplnych, powtarzalnych, jednofunkcyjnych.


2012-11-23 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2012-11-21 23:59:00

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do projektowanych budynków A i B przy ul. Karłowicza w Koszalinie


2012-11-12 23:59:00

Budowa dwóch węzłów cieplnych, powtarzalnych, jednofunkcyjnych dla budynków przy ul. Karłowicza dz. 663/6 i 663/8 w Koszalinie


2012-11-09 23:59:00

Usługa sprzątania oraz dostawa i uzupełnianie środków czystości w obiektach Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie na terenie miasta Koszalina


2012-11-06 23:59:00

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do projektowanych budynków A i B przy ul. Karłowicza w Koszalinie


2012-10-16 23:59:00

Budowa węzła jednofunkcyjnego


2012-10-16 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych


2012-10-12 23:59:00

Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego dla budynku szkoły I LO im. St. Dubois w Koszalinie


2012-10-09 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2012-09-28 23:59:00

Budowa węzła jednofunkcyjnego dla budynku przy ul. Nowowiejskiego /Traugutta, dz. Nr 528/6 obręb 19 w Koszalinie (bud. nr V)


2012-09-24 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych


2012-09-27 23:59:00

Wykonanie jednofunkcyjnego węzła cieplnego, współpracującego z mieszkaniowymi stacjami cieplnymi dla budynku mieszkalnego przy ul. Zwycięstwa 194-196 w Koszalinie


2012-09-27 23:59:00

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie za rok 2012


2012-10-10 23:59:00

Świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie


2012-09-18 23:59:00

Dostawa i montaż silnika 0,4 kV oraz szafy sterowniczej dla istniejącej pompy obiegowej typ W18P na kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20A w Koszalinie


2012-09-10 23:59:00

Dostawa wraz z montażem urządzenia i oprogramowania systemu biurowego bizhub C 280.


2012-09-04 23:59:00

Dostawa i montaż silnika 0,4 kV oraz szafy sterowniczej dla istniejącej pompy obiegowe


2012-09-03 23:59:00

Dostawa i montaż silnika 0,4 kV oraz szafy sterowniczej dla istniejącej pompy obiegowej typ W18P na kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20A w Koszalinie


2012-08-13 23:59:00

Modernizacja kotłowni osiedlowej przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie. Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


2012-08-14 23:59:00

Dostawa i montaż silnika 0,4 kV oraz szafy sterowniczej dla istniejącej pompy obiegowej typ W18P na kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20A w Koszalinie


2012-08-13 23:59:00

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie za rok 2012.


2012-07-31 23:59:00

Modernizacja układu technologicznego węzła dwufunkcyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Staszica 6 w Koszalinie. Zamówienie objęte projektem POIiŚ.09.02.00-00-036/10, współfinansowanym przez Unię Europejską


2012-07-31 23:59:00

Naprawa i konserwacja oraz odśnieżanie dachów budynków Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie


2012-07-27 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego preizolowanego do budynku mieszkalnego przy ul. Hołdu Pruskiego w Koszalinie


2012-07-25 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.


2012-07-19 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania


2012-07-17 23:59:00

Dostawa części do remontu odżużlaczy zgrzebłowych.


2012-07-24 23:59:00

Modernizacja kotłowni osiedlowej w Sianowie w zakresie demontażu, dostawy i montażu urządzeń odpylania - dotyczy projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


2012-07-16 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania. Zamówienie objęte projektem POIiŚ.09.02.00-00-036/10, współfinansowanym przez Unię Europejską


2012-07-12 23:59:00

Budowa węzłów cieplnych na terenie miasta Koszalina


2012-07-06 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych


2012-07-12 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego preizolowanego do budynku mieszkalnego przy ul. Hołdu Pruskiego w Koszalinie


2012-07-10 23:59:00

Budowa węzłów cieplnych na terenie miasta Koszalina


2012-07-08 23:59:00

Dostawa elementów automatyki w podziale na zadania


2012-07-12 23:59:00

Modernizacja układu technologicznego węzła dwufunkcyjnego - Zamówienie objęte projektem POIiŚ.09.02.00-00-36/10, współfinansowane przez Unię Europejską.


2012-07-05 23:59:00

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania


2012-07-03 23:59:00

Remonty budynków MEC Sp. z o.o. w Koszalinie z podziałem na zadania


2012-06-29 23:59:00

Naprawa i konserwacja oraz odśnieżanie dachów budynków Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie


2012-06-28 23:59:00

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania


2012-06-28 23:59:00

Dostawa i montaż pompy obiegowej


2012-06-28 23:59:00

Dostawa części do remontu odżużlaczy zgrzebłowych


2012-06-27 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania. Zamówienie objęte projektem POIiŚ.09.02.00-00-036/10, współfinansowane przez Unię Europejską


2012-06-19 23:59:00

Dostawa elementów automatyki


2012-06-20 23:59:00

Przebudowa przyłącza ciepłowniczego kanałowego na przyłącze z rur preizolowanych


2012-06-19 23:59:00

Działania informacyjno – promocyjne. Zamówienie objęte projektem Nr WND–RPZP.04.04.00-32-012/11, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


2012-06-18 23:59:00

Dostawa plotera A1


2012-06-20 23:59:00

Budowa węzłów cielnych na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania


2012-06-15 23:59:00

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych na terenie miasta Koszalina


2012-06-14 23:59:00

Dostawa materiałów instalacyjnych w podziale na zadania


2012-06-21 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania. Zamówienie objęte projektem POIiŚ.09.02.00-00-036/10, współfinansowanym przez Unię Europejską


2012-06-05 23:59:00

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania


2012-06-04 23:59:00

Dostawa i montaż pompy obiegowej wraz z silnikiem i przetwornicą częstotliwości


2012-05-31 23:59:00

Działania informacyjno - promocyjne dla Projektu Nr WND–RPZP.04.04.00-32-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską


2012-05-30 23:59:00

Przebudowa przyłącza ciepłowniczego kanałowego na przyłącze z rur preizolowanych


2012-06-01 23:59:00

Remont budynków MEC Spółka z o.o. w Koszalinie z podziałem na zadania


2012-05-28 23:59:00

Dostawa preparatu Radiner


2012-06-06 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania. Zamówienie objęte projektem POIiŚ.09.02.00-00-36/10, współfinansowanym przez Unię Europejską


2012-05-24 23:59:00

Dostawa plotera A1 plotera A1 w ilości 1 sztuka, model – HP Designjet T790 610mm Postscript P/N: Kod produktu: CR647A#B19


2012-05-11 23:59:00

Dostawa pompy mieszania gorącego dla kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20A w Koszalinie


2012-05-11 23:59:00

Dostawa stabilizatorów ciepłej wody użytkowej


2012-05-10 23:59:00

Remont obmurzy kotłów WR 25


2012-05-10 23:59:00

Wykonanie projektu i budowa węzła cieplnego


2012-05-09 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania - Zamówienie objęte projektem POIiŚ.09.02.00-00-36/10, współfinansowanym przez Unię Europejską


2012-05-09 23:59:00

Wdrożenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT


2012-05-09 23:59:00

Remont sieci ciepłowniczej napowietrznej przy ul. Franciszkańskiej w Koszalinie


2012-05-08 23:59:00

Dostawa plotera A1


2012-05-02 23:59:00

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ - ZAMÓWIENIE OBJĘTE PROJEKTEM POI i Ś. 09.02.00-00-036/10, WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


2012-04-26 23:59:00

Dostawa stabilizatorów ciepłej wody użytkowej


2012-05-02 23:59:00

Dostawa samochodów osobowo–dostawczych 5-cio miejscowych Fiat FIORINO Kombi Base – 2 szt


2012-04-25 23:59:00

Dostawa pompy mieszania gorącego


2012-04-26 23:59:00

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej


2012-04-25 23:59:00

Dostawa i wymiana 2 kompletów wentylatorów wyciągu spalin


2012-04-25 23:59:00

Wymiana odcinka kanału na instalacji odpylania w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie


2012-04-20 23:59:00

Remont obmurzy kotłów WR


2012-04-23 23:59:00

Remont sieci ciepłowniczej napowietrznej przy ul. Franciszkańskiej w Koszalinie


2012-04-18 23:59:00

Wdrożenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT


2012-04-11 23:59:00

Dostawa miału węglowego na place składowe EMPEC Ustka i Sydkraft Złotów.


2012-04-10 23:59:00

Dostawa materiałów elektrycznych


2012-04-05 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2012-04-07 23:59:00

Wymiana odcinka kanału na instalacji odpylania w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie


2012-04-07 23:59:00

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej


2012-04-03 23:59:00

Dostawa i wymiana 2 kompletów wentylatorów wyciągu spalin typu WPWD-80/1,8 K


2012-04-11 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania


2012-03-21 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2012-03-15 23:59:00

Dostawa wielkoformatowej kolorowej drukarki (plotera)


2012-02-28 23:59:00

Dostawa plotera (A1)


2012-02-21 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych


2012-02-16 23:59:00

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej


2012-02-17 23:59:00

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej


2012-02-10 23:59:00

Dostawa tuszy i tonerów do drukarek i sprzętu powielającego


2012-02-08 23:59:00

Dostawa środków czystości


2012-02-07 23:59:00

Dostawa preparatu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów


2012-02-02 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych


2012-01-27 23:59:00

Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek


2012-01-27 23:59:00

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej


2012-01-20 23:59:00

Dostawa preparatu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych


2012-01-11 23:59:00

Ubezpieczenie majątku Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie w 2012 roku


2012-01-06 23:59:00

Ubezpieczenie majątku Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie


Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.