Archiwum przetargów rok 2013

Filtr branży nie działa dla ogłoszeń sprzed 10.20162013-12-10 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego | rozstrzygnięcie2013-12-21 23:59:00

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji odpylania spalin dla kotła WR 10 nr 4 w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20a w Koszalinie | rozstrzygnięcie
2013-12-06 23:59:00

Dostawa prasy w 2014 roku obejmująca gazety o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz czasopisma i wydawnictwa fachowe


2013-12-03 23:59:00

Wymiana przyłączy wodociągowych z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie


2013-12-03 23:59:00

Budowa węzła ciepłowniczego na potrzeby c.o. + went. + c.w.u.2013-11-26 23:59:00

Wymiana izolacji termicznej na izolację otulinami z pianki poliuretanowej zespolonej z blachą ocynkowaną sieci cieplnej napowietrznej wysokich parametrów | rozstrzygnięcie2013-11-24 23:59:00

Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange | rozstrzygnięcie


2013-11-13 23:59:00

Budowa węzła jednofunkcyjnego do budynku przy ul. Zientarskiego


2013-11-13 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych | rozstrzygnięcie


2013-11-13 23:59:00

Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej najazdowej z pomostem stalowym2013-11-07 23:59:00

Dostawa wymienników ciepła | rozstrzygnięcie


2013-10-25 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego | rozstrzygnięcie


2013-10-08 23:59:00

Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych na place składowe MEC Koszalin.


2013-10-04 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego | rozstrzygnięcie


2013-10-08 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2013-10-16 23:59:00

Świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie z podziałem na zadania. | rozstrzygnięcie


2013-10-02 23:59:00

Dostawa serwera Dell i urządzeń sieciowych Cisco | rozstrzygnięcie


2013-10-02 23:59:00

Budowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego oraz przyłącza ciepłowniczego na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie
2013-09-24 23:59:00

Budowa węzłów cieplnych na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie


2013-09-06 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Przedsiębiorstwa Przewozów Międzynarodowych „Transeuropa”2013-09-05 23:59:00

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania | rozstrzygnięcie
2013-09-03 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego | rozstrzygnięcie


2013-08-15 23:59:00

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania | rozstrzygnięcie
2013-08-10 23:59:00

Budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby c.w.u. dla budynku przy ul. Chałubińskiego 10-10b w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2013-08-12 23:59:00

Budowa węzła dwufunkcyjnego do budynku przy ul. Doroszewskiego/Wyki, działka nr 77/3 obr.16 w Koszalinie


2013-08-13 23:59:00

Wykonanie audytu energetycznego - sprawdzającego parametry kotła WR 10 nr 4 po modernizacji | rozstrzygnięcie


2013-08-13 23:59:00

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie za rok 20132013-07-25 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie


2013-07-20 23:59:00

Budowa węzłów cieplnych na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie2013-07-08 23:59:00

Przeprowadzenie dwóch audytów zewnętrznych weryfikujących i aktualizujących

2013-06-22 23:59:00

Budowa węzłów cieplnych na terenie miasta Koszalina | rozstrzygnięcie2013-06-21 23:59:00

Dostawa elementów automatyki w podziale na zadania | rozstrzygnięcie2013-06-13 23:59:00

Dostawa pompy mieszania gorącego oraz pomp stabilizacyjno- uzupełniających | rozstrzygnięcie

2013-06-13 23:59:00

Modernizacja układów technologicznych węzłów w podziale na zadania.Zamówienie objęte projektem POIiŚ.09.02.00-00-036/10, współfinansowane przez Unię Europejską | rozstrzygnięcie


2013-06-07 23:59:00

Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji | rozstrzygnięcie


2013-06-04 23:59:00

Dostawa 4 kompletów wentylatorów2013-05-24 23:59:00

Dostawa odżużlaczy, oraz materiałów kotłowych i technologicznych | rozstrzygnięcie2013-05-24 23:59:00

Remont obmurzy kotłów WR 25


2013-05-24 23:59:00

Malowanie antykorozyjne estakady nawęglania kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20A w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2013-05-22 23:59:00

Wymiana odcinków kanałów spalin instalacji odpylania | rozstrzygnięcie


2013-05-23 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2013-05-21 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie


2013-05-16 23:59:00

Dostawa odżużlaczy, oraz materiałów kotłowych i technologicznych | rozstrzygnięcie


2013-05-10 23:59:00

Dostawa wymienników ciepła


2013-05-11 23:59:00

Remonty cząstkowe podbudów i nawierzchni drogowych na terenie MEC Spółka z o.o. w Koszalinie oraz po naprawach awarii sieci c.o. na terenie miasta Koszalina | rozstrzygnięcie


2013-05-06 23:59:00

Dostawa preparatu Radiner


2013-05-11 23:59:00

Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych


2013-05-03 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2013-05-03 23:59:00

Dostawa stabilizatorów ciepłej wody użytkowej


2013-05-02 23:59:00

Zakup segmentowej sondy zerowej ogrzewanej SSzeO-10 z tytanowym torem aspiracyjnym do filtracji wewnętrznej


2013-05-02 23:59:00

Dostawa samochodu dostawczego 5-cio miejscowego marki Ford model Transit Furgon 280M 2,2 TDCi 125 KM


2013-05-07 23:59:00

Remont obmurzy kotłów WR 25 w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A oraz w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie.


2013-05-02 23:59:00

Dostawa materiałów elektrycznych


2013-04-30 23:59:00

Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej czteroprzewodowej i przyłącza wodociągowego na odcinku od komory KFA-42/1 do wymiennikowi grupowej przy ul. Mickiewicza 24A oraz budowa przyłącza ciepłowniczego


2013-04-19 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2013-04-19 23:59:00

Dostawa preparatu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych typu WR 25 i WR 10 od strony ogniowej


2013-04-19 23:59:00

Dostawa materiałów elektrycznych


2013-04-16 23:59:00

Dostawa wymienników ciepła


2013-04-17 23:59:00

Dostawa stabilizatorów ciepłej wody użytkowej


2013-04-10 23:59:00

Modernizacja kotła z obmurzem ciężkim typu WR 10 nr 4 zainstalowanego w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20A w Koszalinie


2013-04-11 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania. Zamówienie współfinansowane przez UE z Funduszu Spójności w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


2013-04-09 23:59:00

Modernizacja placu opałowego kotłowni DPM w Koszalinie ul. Mieszka I-go 20a


2013-04-01 23:59:00

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez MEC Spółka z o.o. w Koszalinie


2013-03-30 23:59:00

Dostawa preparatu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych


2013-03-29 23:59:00

Modernizacja kotłowni osiedlowej przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie. ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU, WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO


2013-03-28 23:59:00

Dostawa materiałów instalacyjnych w podziale na zadania


2013-04-04 23:59:00

Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej czteroprzewodowej i przyłącza wodociągowego na odcinku od komory KFA-42/1 do wymiennikowi grupowej przy ul. Mickiewicza 24A w Koszalinie


2013-03-20 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2013-03-20 23:59:00

Dostawa wagi analitycznej Sartorius CPA 224S-0CE


2013-03-15 23:59:00

Dostawa odzieży ochronnej, roboczej i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej


2013-03-06 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2013-03-05 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Centrum Zarządzania Siecią wraz z serwerownią miejską przy ulicy Partyzantów 3 w Koszalinie.


2013-03-05 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2013-03-01 23:59:00

Dostawa środków czystości


2013-03-15 23:59:00

Modernizacja kotła z obmurzem ciężkim typu WR 10 nr 4 zainstalowanego w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie na kocioł w technologii ścian szczelnych


2013-03-09 23:59:00

Modernizacja placu opałowego kotłowni DPM w Koszalinie ul. Mieszka I-go 20a.


2013-03-13 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania. Zamówienie objęte projektem POIiŚ.09.02.00-00-036/10, współfinansowanym przez Unię Europejską


2013-02-19 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2013-02-11 23:59:00

Dostawa wody mineralnej i źródlanej


2013-02-23 23:59:00

Modernizacja kotłowni osiedlowej w Sianowie. Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


2013-02-06 23:59:00

Serwis i konserwacai sprzętu komputerowego połączone z audytem oprogramowania


2013-01-26 23:59:00

Dostawa wody mineralnej i źródlanej


2013-01-23 23:59:00

Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania


2013-01-25 23:59:00

Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania


2013-01-24 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.Zamówienie objęte projektem POIiŚ.09.02.00-00-036/10 współfinansowanym przez Unię Europejską


2013-01-23 23:59:00

Dostawa wody mineralnej


2013-01-09 23:59:00

Dostawa wody mineralnej


2013-01-22 23:59:00

Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek i sprzętu powielającego


2013-01-08 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.Zamówienie objęte projektem POIiŚ.09.02.00-00-036/10 współfinansowanym przez Unię Europejską


Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.