Archiwum przetargów rok 2015

Filtr branży nie działa dla ogłoszeń sprzed 10.2016

2015-12-24 23:59:00

Dostawy preparatu w postaci płynu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych typu WR 25 i WR 10 od strony ogniowej. | rozstrzygnięcie2015-12-23 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w podziale na zadania. | rozstrzygnięcie


2015-12-11 23:59:00

Dostawy preparatu w postaci płynu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych typu WR 25 i WR 10 od strony ogniowej. | rozstrzygnięcie


2015-12-04 23:59:00

Dostawa prasy w 2016 roku obejmująca gazety o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz czasopisma i wydawnictwa fachowe


2015-12-03 23:59:00

Usługa sprzątania oraz dostawa i uzupełnianie środków czystości w obiektach Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie
2015-11-24 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2015-11-19 23:59:00

Świadczenie usług konserwatorskich i utrzymania czystości oraz prac związanych z okresem zimowym na posesjach Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie

2015-11-07 23:59:00

Dostawa sprężarki powietrza na potrzeby kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2015-11-10 23:59:00

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania | rozstrzygnięcie2015-11-03 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego | rozstrzygnięcie


2015-11-04 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów dla budynku przy ul. B.Cz. Domina 12-14 w Koszalinie


2015-11-04 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego2015-10-27 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. | rozstrzygnięcie


2015-10-31 23:59:00

Przebudowa budynku wymiennikowni ciepła przy ul. Bosmańskiej 16 d w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2015-10-22 23:59:00

Budowa przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów dla budynków mieszkalnych przy ul. Hanki Sawickiej w Koszalinie wraz z demontażem nieczynnych odcinków instalacji odbiorczych2015-10-17 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w podziale na 6 zadań | rozstrzygnięcie


2015-10-17 23:59:00

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów do budynków przemysłowych B1 i B2 przy ul. Zacisze 62 w Koszalinie | rozstrzygnięcie

2015-10-02 23:59:00

Dostawa wody do picia w butelkach plastikowych | rozstrzygnięcie


2015-09-22 23:59:00

Modernizacja węzła ciepłowniczego trzyfunkcyjnego na potrzeby c.o.+ c.w.u.+ technologia przy ul. Piłsudskiego 92 w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2015-09-22 23:59:00

Dostawa serwera kasetowego Dell PowerEdge M630 i obudowy kasetowej Dell PowerEdge M1000e | rozstrzygnięcie


2015-09-22 23:59:00

Wykonanie układu do bezpylnego odbioru i transportu pyłów dymnicowych wytrąconych w urządzeniach odpylających kotła WR 25 nr 7
2015-09-10 23:59:00

Budowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. oraz c.w.u.2015-09-02 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku szpitala psychiatrycznego


2015-09-01 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.


2015-08-26 23:59:00

Dostawa pomp | rozstrzygnięcie


2015-08-20 23:59:00

Budowa węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego na potrzeby c.w.u. dla budynku przy ul. Obotrytów 4-4A, 6-6A w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2015-08-19 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku szpitala psychiatrycznego, zlokalizowanego przy ul. Sarzyńskiej w Koszalinie


2015-08-19 23:59:00

Remonty budynków i estakad stalowych MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, w podziale na zadania | rozstrzygnięcie


2015-08-12 23:59:00

Remont pomieszczeń w budynku biurowym przy ul. Łużyckiej 25A w Koszalinie

2015-08-20 23:59:00

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, za rok 2015 | rozstrzygnięcie


2015-07-24 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2015-07-21 23:59:00

Dostawa odzieży ochronnej, roboczej i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej


2015-07-23 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów 2xDn 60,3/125 mm, L=70,6m, do budynku przy ul. Bosmańskiej 10 D w Koszalinie
2015-07-10 23:59:00

Dostawa wymienników ciepła | rozstrzygnięcie


2015-07-07 23:59:00

Budowa przyłącza do budynku przy ul. Tetmajera 2 oraz budowa węzła jednofunkcyjnego w ww. budynku2015-07-03 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego2015-07-03 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów oraz węzła dwufunkcyjnego do budynku przy ul. Modrzejewskiej 28 w Koszalinie z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie


2015-06-29 23:59:00

Demontaż softstartu. Dostawa i montaż przetwornicy częstotliwości dla pompy obiegowej. Dostawa i montaż silnika oraz montaż zdemontowanego z kotłowni DPM softstartu do pompy obiegowej.


2015-07-03 23:59:00

Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania | rozstrzygnięcie


2015-07-02 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów 2xDn 48,3/110 mm, L=40,00, do budynku przy ul. Jedności 7 w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2015-06-26 23:59:00

Dostawa elementów automatyki | rozstrzygnięcie
2015-06-23 23:59:00

Dostawa wymienników ciepła | rozstrzygnięcie
2015-06-16 23:59:00

Dostawa materiałów elektrycznych2015-06-16 23:59:00

Budowa przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów wraz z węzłami na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie2015-06-09 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2015-06-09 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego2015-06-12 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę | rozstrzygnięcie2015-06-09 23:59:00

Naprawa i konserwacja oraz odśnieżanie dachów budynków Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie | rozstrzygnięcie2015-06-04 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2015-06-04 23:59:00

Modernizacja kanałów spalin instalacji odpylania kotłów WR 10 w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2015-06-03 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych na terenie miasta Koszalina, z podziałem na 3 zadania | rozstrzygnięcie
2015-05-27 23:59:00

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów


2015-06-02 23:59:00

Dostawa materiałów do remontu rusztu kotła WR 25, odżużlaczy zgrzebłowych oraz dostawa materiałów do odżużlaczy zgrzebłowych | rozstrzygnięcie


2015-05-22 23:59:00

Dostawa pompy mieszania gorącego (1 szt) dla kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 oraz pomp stabilizacyjno- uzupełniających (2 szt) dla kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2015-05-26 23:59:00

Remont obmurzy kotłów WR 25 w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A i kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie oraz kotła KRm 2,33, znajdującego się w kotłowni osiedlowej w Sianowie. | rozstrzygnięcie


2015-05-23 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z pełnieniem nadzoru autorskiego | rozstrzygnięcie


2015-05-16 23:59:00

Budowa węzłów cieplnych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania | rozstrzygnięcie


2015-05-12 23:59:00

Dostawa materiałów energetycznych dla kotłowni FUB w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2015-05-20 23:59:00

Demontaż softstartu. Dostawa i montaż przetwornicy częstotliwości. Dostawa i montaż silnika oraz montaż zdemontowanego z kotłowni softstartu. Dostawa i montaż silnika oraz przetwornicy częstotliwości. | rozstrzygnięcie


2015-05-08 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku Sądu Rejonowego przy ul. Grottgera 4 w Koszalinie oraz budowa węzła jednofunkcyjnego w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Grottgera 4 w Koszalinie | rozstrzygnięcie2015-04-23 23:59:00

Dostawa materiałów instalacyjnych2015-04-21 23:59:00

Dostawa stabilizatorów ciepłej wody użytkowej | rozstrzygnięcie


2015-04-18 23:59:00

Dostawa wodomierzy impulsowych (220 kpl | rozstrzygnięcie2015-04-14 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego | rozstrzygnięcie2015-04-10 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2015-04-09 23:59:00

Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina


2015-04-11 23:59:00

Przebudowa zjazdu z drogi publicznej ul. T. Kotarbińskiego na działkę 38/15 obr. 16 w Koszalinie | rozstrzygnięcie2015-04-08 23:59:00

Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych w ilości 93 900 ton na place składowe
2015-04-09 23:59:00

Wymiana izolacji termicznej na izolację otulinami z pianki poliuretanowej - ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO | rozstrzygnięcie


2015-03-31 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego2015-03-31 23:59:00

Dostawa wodomierzy impulsowych (220 kpl). | rozstrzygnięcie


2015-03-28 23:59:00

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej | rozstrzygnięcie
2015-03-24 23:59:00

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez MEC Spółka


2015-03-18 23:59:00

Dostawa Windows Terminal Server 2008 User CAL – 10 szt2015-03-14 23:59:00

Remont wózka widłowego RAK 7A | rozstrzygnięcie2015-03-11 23:59:00

Dostawa środków czystości


2015-03-11 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2015-03-11 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku nr 11 przy ul. Holenderskiej w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2015-03-06 23:59:00

Dostawa systemu backupu oraz szyfrowania dysków | rozstrzygnięcie


2015-03-06 23:59:00

Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej - przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa zjazdu z drogi i drogi | rozstrzygnięcie


2015-03-06 23:59:00

Wymiana podbudowy i nawierzchni placu opałowego kotłowni DPM w Koszalinie ul. Mieszka I-go 20a | rozstrzygnięcie


2015-02-28 23:59:00

Dostawa wody do picia w butelkach plastikowych | rozstrzygnięcie


2015-03-13 23:59:00

Wykonanie instalacji klimatyzacji oraz świadczenie usługi serwisowej istniejących urządzeń klimatyzacyjnych | rozstrzygnięcie


2015-02-26 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego | rozstrzygnięcie


2015-02-16 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów


2015-02-17 23:59:00

Dostawa i wdrożenie komputerowego systemu gromadzenia i analizy logów z systemów IT | rozstrzygnięcie2015-02-04 23:59:00

Modernizacja systemu wizualizacji pracy urządzeń i instalacji technologii na kotłowni FUB w Koszalinie


2015-01-30 23:59:00

Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o i c.w.u. dla budynku mieszkalnego nr 3 przy ul. Włoskiej w Koszalinie, dz. 9/174


2015-01-28 23:59:00

Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek i sprzętu powielającego w podziale na zadania


2015-01-27 23:59:00

Modernizacja systemu wizualizacji pracy urządzeń i instalacji technologii kotłowni FUB w Koszalinie2015-01-22 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla dwóch zadań | rozstrzygnięcie


2015-01-09 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego | rozstrzygnięcie


Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.